Disclaimer en klachtenregeling

Algemeen

“OERademen” is een product van Marijke van Gend van LuchtOp. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.oerademen.nl 
Binnen team OERademen zijn naast Marijke van Gend eveneens Jill Engelsman-Gamma en Marleen Zijlstra actief als trainers/docenten. 

Het is niet toegestaan om gedeelten van deze website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

“OERademen” streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

“OERademen” aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is “OERademen” niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

“OERademen” heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in trainingen te begeleiden en informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een gezonde ademhaling. een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van trainingen en ademtherapie in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

“OERademen” kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die “OERademen” publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Klachtenregeling

Wij, als OERadem team, vinden het natuurlijk erg belangrijk dat je tevreden bent over onze trainingen. We doen ons best om zorg te dragen voor goede dienstverlening. We begrijpen ook dat, waar mensen werken, misverstanden kunnen ontstaan of zelfs fouten gemaakt kunnen worden.

Mocht je niet tevreden zijn over onze dienstverlening, onze trainingen of een ander aspect van ons werk, dan horen we dat graag zo snel mogelijk van je. We nemen je opmerkingen erg serieus en zoeken graag samen met je naar een passende oplossing. Neem dus in eerste instantie contact op met ons via mail (info@oerademen.nl) of via telefoon (0622841446). We plannen dan een belafspraak met je in om e.e.a. persoonlijk met je te bespreken. Wil of kan je dit niet, meld je klacht dan formeel schriftelijk aan ons (via mail= info@oeredemen.nl of via brief naar postadres OERademen p/a Oude Breestraat 37 5845AA Sint Anthonis). We streven ernaar om binnen 5 werkdagen inhoudelijk op je klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden niet lukken, dan ontvang je van ons bericht en informeren we je over de verdere afhandeling.

Ontvangen klachten en de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard. Daarna wordt alle registratie van de klacht en de afhandeling vernietigd.

Mocht je er met ons onderling niet uitkomen, dan kun je gebruik maken van de diensten van “Er is iets misgegaan” waar wij bij aangesloten zijn. “Er is iets misgegaan” is een onafhankelijke neutrale klachtenbemiddelaar, die onpartijdig is en geen oordeel velt over je klacht. Vermeld bij je contact met “Er is iets misgegaan” dat je een klacht hebt over de OERadem trainingen van LuchtOp.

Het melden van een klacht aan “Er is iets misgegaan” doe je via het online formulier op de website: https://erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/.  Hulp nodig? “Er is iets misgegaan” is telefonisch bereikbaar via 035 20 31 585

Meer informatie over de werkwijze van klachtenafhandeling van “Er is iets misgegaan” vind je op hun website https://erisietsmisgegaan.nl/


Sint Anthonis, 2 februari 2023